En heldagskonferens med fokus på framtiden för dagligvaru- och detaljhandelns logistik

Detaljhandelns Logistikdag 2017 går av stapeln den 27 november på Bonnier Conference Center, och 2017 års första Parter är Optiscan AB Vi välkomnar dessutom – återigen – Swisslog som vi det här laget är en av de mest återkommande Partners vi har till Detaljhandelns Logistikdag.

 Arbetet med årets program har börjat och programansvarig – Chefredaktör för tidningen Transport & Logistik iDag / transportnet.se – Anders Karlsson lägger örat mot marken för att känna av trender och branschens rörelser. Förra årts program kretsade kring fyra trender som tar allt större plats i branschen. Dessa trender är;
  • Ökad e-handel
  • Same day delivery
  • Distribution med självkörande fordon
  • Robotiserad/automatiserad intralogistik
Dessutom belyste vi – det för speditörer – oroande fenomenet att globala detaljhandelsaktörer tar hand om större delen av varufödeskedjan i egen regi. Detta sker genom direktkontakt, direktkontrakt eller eget ägande av leveransfordon. Läs mer här om exemplet Amazon.com som köpt delar av ett flygbolag