En heldagskonferens med fokus på framtiden för dagligvaru- och detaljhandelns logistik

Detaljhandelns Logistikdag 2016 går av stapeln den 30 november på Bonnier Conference Center. Därmed är konferensen tillbaka i Stockholms centrala delar igen.

Årets program kretsar kring fyra trender som tar allt större plats i branschen. Dessa trender är;
  • Ökad e-handel
  • Same day delivery
  • Distribution med självkörande fordon
  • Robotiserad/automatiserad intralogistik
Dessutom belyser vi – det för speditörer – oroande fenomenet att globala detaljhandelsaktörer tar hand om större delen av varufödeskedjan i egen regi. Detta sker genom direktkontakt, direktkontrakt eller eget ägande av leveransfordon. Läs mer här om exemplet Amazon.com som köpt delar av ett flygbolag